Trang chủ

Nghiên cứu và ứng dụng giải pháp công nghệ hàng đầu
Trung Tâm Tầm Nhìn Công Nghệ Việt Nam

  Đăng Ký thành viên nghiên cứu

  Tham gia cộng đồng nghiên cứu chuyên sâu từng lĩnh vực công nghệ.

  Về chúng tôi

  TVC quy tụ các nhà nghiên cứu xuất sắc và kinh nghiệm cao

  Sứ mệnh:

  Đưa TVC trở thành một trung tâm quy tụ những nhân tài, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ ứng dụng.

  Xây dựng một ngọn cờ tiên phong đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ ứng dụng.

  Tầm nhìn:

  Có khả năng cung ứng các giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho 63 tỉnh thành

  Trung tâm gia công công nghệ có ảnh hưởng lớn trong thị trường quốc tế

  Hợp tác sâu rộng với các trường đại học, học viện công nghệ trong nước và quốc tế

  Artboard 49@4x

  AI - Trí tuệ nhân tạo

  More than 40 years ago, our company’s namesake, LineThemes, pioneered a revolutionary sales training program for businesses of every size.
  Artboard 49 copy@4x

  Blockchain

  More than 40 years ago, our company’s namesake, LineThemes, pioneered a revolutionary sales training program for businesses of every size.
  Artboard 49 copy 2@4x

  IoT - Internet of Things

  More than 40 years ago, our company’s namesake, LineThemes, pioneered a revolutionary sales training program for businesses of every size.
  Artboard 49 copy 3@4x

  Could - Điện Toán Đám Mây

  More than 40 years ago, our company’s namesake, LineThemes, pioneered a revolutionary sales training program for businesses of every size.
  Artboard 49 copy 4@4x

  Big data – Xử Lý Dữ Liệu

  More than 40 years ago, our company’s namesake, LineThemes, pioneered a revolutionary sales training program for businesses of every size.
  Artboard 49 copy 5@4x

  VR – Thực Tế Ảo

  More than 40 years ago, our company’s namesake, LineThemes, pioneered a revolutionary sales training program for businesses of every size.
  Artboard 49 copy 6@4x

  Ứng Dụng Doanh Nghiệp

  More than 40 years ago, our company’s namesake, LineThemes, pioneered a revolutionary sales training program for businesses of every size.

  Cộng đồng nghiên cứu công nghệ giàu kinh nghiệm

  TVC phát triển cộng đồng công nghệ nhằm nghiên cứu, chia sẻ, đồng hành hỗ trợ cho các startup công nghệ, các nhà nghiên cứu công nghệ. TVC giúp các thành viên nghiên cứu phát triển mở rộng sản phẩm dịch vụ công nghệ đến cộng đồng người dùng. Chúng tôi đồng hành, hỗ trợ và đầu tư những sản phẩm công nghệ có tầm nhìn, có tính ứng dụng cao. Đồng thời chúng tôi quy tụ những nhà nghiên cứu xuất sắc để đưa ra giải pháp công nghệ tối ưu cho sự phát triển của đất nước.
  200 +
  Thành viên nghiên cứu
  300 +
  Sản phẩm dịch vụ công nghệ
  100 +
  Dự án nghiên cứu
  1000 +
  Doanh nghiệp chuyển đổi số

  Bảng tin Công Nghệ